Zadnje iz eTrgovine

34.90€

888 pristanov in zalivov, sedaj v barvah in z novimi, dopolnjenimi podatki. Knjiga je prenovljena in tekoče ažurirana za leto 2018. V njej so prikazani detajli zalivov in pristanišč s kratkimi opisi in oznakami za možnost priveza ter simboli za nevarne, ali pa neugodne vetrove, ki povzročijo na privezu samo neprijetno bibavico. V njem je tudi obilo ostalih uporabnih podatkov, kot so podatki o odpiralnih časih na bencinskih črpalkah, vse pomembne telefonske številke (kapitanij, marin zdravstvenih domov, …..) 

O knjigi:

 • izdaja: 6. dopolnjena izdaja
 • avtor: Karl-H. Bestandig
 • slovenska izdaja: Gorazd Cizej
 • strani: 120
888 pristanov in zalivov

Zadnji video

Turistična taksa je prihodek turističnih organizacij, ki sredstva uporabljajo za svoje poslovanje. Plačevanje takse je obvezno za vse osebe, ki v posamezni turistični občini nimajo stalnega prebivališča in uporabljajo storitev prenočevanja. Če se osredotočimo zgolj na plovila, so turistično takso obvezni plačevati:

 • osebe, ki prenočujejo na plovnem objektu navtičnega turizma (čarter, križarjenje)
 • lastniki plovila, ki ni plovni objekt navtičnega turizma (čarter, križarjenje), za sebe in za osebe, ki prenočujejo na plovilu kot turisti

Turistično takso plačujejo pod enakimi pogoji državljani republike Hrvaške, kot tujci.

Komu ni potrebno plačevati turistične takse

Izjeme, ki jim ni potrebno plačevanje turistične takse so:

 • otroci do 12 leta starosti
 • osebe z 70% invalidnostjo ali več in en spremljevalec
 • sezonski delavci
 • člani ožje družine prebivalcev turistične občine ali mesta
 • potniki na potniški ladji v mednarodnem pomorskem prometu, ko se ladja nahaja v pristanišču

Turistična taksa pri najemu plovila ali križarjenju

Plačevanje turistične takse pri prenočevanju na plovnem objektu navtičnega turizma je obvezno za vsako osebo za vsako noč. Med plovne objekte navtičnega turizma se štejejo plovila, ki se uporabljajo za dopust in rekreacijo (najem plovil - čarter) in plovni objekti za večdnevna križarjenja. Potniki na teh plovnih objektih plačajo turistično takso pravnim ali fizični osebam, s katerimi so sklenili pogodbo ali nakup storitve najema ali križarjenja. Višina turistične takse za te storitve se plačuje za razred A v obdobju glavne sezone. Turistično takso se plačuje istočasno kot plačilo storitve. Za plačano takso se mora potrdilo o višini plačane takse in razlogi za plačilo zmanjšane takse oziroma opravičenosti od plačila takse v kolikor te obstajajo okoliščine. Plačilo je potrebno izvesti pred izplutjem.

Turistična taksa za lastnike plovil

Lastnik in uporabniki plovila plačujejo turistično takso zase in za vse osebe, ki prenočujejo na plovilu (navtiki) v pavšalnem znesku. Za plovilo se smatra vsako plovilo daljše od 5m, ki ima vgrajena ležišča, se uporablja za počitek, rekreacijo, križarjenje in ni plovni objekt navtičnega turizma (ni namenjen izposoji – čarterju). Turistično takso je potrebno plačati v luški kapitaniji oziroma njeni izpostavi pred izplutjem. Po plačilu takse prejmete potrdilo o plačilu, ki ga morate imeti na plovilu. Višina turistične takse je odvisna od dolžine plovil in časa bivanja na plovilu.

Prenočevanje na plovilu se smatra kadar osebe na plovilu živijo in prenočujejo v:

 • lukah navtičnega turizma,
 • v delu luke, ki je odprta za javni promet

in se plovilo nahaja na stalnem ali začasnem privezu teh luk. V ostalih primerih turistične takse ni potrebni plačevati.

Minimalne storitve luk navtičnega turizma
Storitev Sidrišče Odlagališče Suha marina Marina
Naprava za sidranje        
Voda        
Elektrika        
Odvoz smeti        
Spoščanje plovil v vodo        
Dvigovanje plovil iz vode        
Prebivanje turistov        
Priprava plovila        
Gostinske usluge        
Razsvetljava        
Ogrevanje        
Oznaka - napisna tabla        
Profesionalno in korektno osebje        

Katere so luke navtičnega turizma

Vse luke niso luke navtičnega turizma. Obstajajo minimalni pogoji, ki jih mora luka izpolnjevati. Luka navtičnega turizma je luka v kateri posluje pravna ali fizična oseba in ponuja turistične usluge (trgovske usluge, gostilna,…). Luka mora poslovati vsaj med 1.5 in 31.10 tekočega leta. Glede na vrsto jih ločimo v sidrišča, marine, suhe marine in odlagališča plovnih objektov. Posamezne morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Sidrišče – sidrišče je del morskega prostora primernega za sidranje plovnih objektov opremljeno z napravami za sidranje
 2. Odlagališče plovnih objektov je ograjen in urejen del kopna na katerem se skladišči plovila in ponuja transport plovil, spuščanje plovil v vodo in dvigovanje plovil iz vode. Na področju odlagališča plovil ni dovoljeno prebivanje turistov in ne sme se izvajati priprava plovila.
 3. Suha marina je ograjen in urejen del kopna na katerem se skladišči plovila in ponuja transport plovil, spuščanje plovil v vodo in dvigovanje plovil iz vode. Na področju odlagališča plovil je dovoljeno prebivanje turistov in sme se izvajati priprava plovila. Suha marina lahko nudi gostinske usluge.
 4. Marina je del vodnega prostora in obale posebej zgrajen in urejen za privez plovil, namestitev turistov v plovnih objektih, gostinske usluge, ter drugih storitev.

Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati luke navtičnega turizma

Luka navtičnega turizma mora biti urejena in opremljena tako, da omogoča neovirano in varno gibanje turistov, prevoz in prenos stvari, ter varno shranjevanje stvari. Oprema luke mora biti v stalnem funkcionalnem stanju brez poškodb. Vse vrste luk navtičnega turizma razen sidrišča morajo biti opremljen z električnim priključkom in priključkom za vodo. Razsvetljeni morajo biti vsi prostori kjer prebivajo turisti. Marine, ki poslujejo skozi vse leto morajo zagotoviti gretje v vseh prostorih kjer prebivajo turisti z minimalno temperaturo 18,5° C. Vse luke navtičnega turizma morajo zagotavljati redno odstranjevanje vseh vrst odpadkov. Osebje v luki navtičnega turizma mora biti profesionalno in korektno do uporabnikov storitev. Oblečeni morajo biti primerno in urejeno. Luke morajo biti primerno označene z napisnimi tablami velikosti 40 x 30 cm.

Višina takse za 2018 (v HRK)

  Dolžina plovila    
Obdobje 5 – 9 m 9 – 12 m 12 – 15 m 15 – 20 m preko 20 m
do 8 dni 130 400 500 650 950
do 15 dni 240 700 950 1200 1800
do 30 dni 400 1200 1600 2000 3000
do 90 dni 950 2900 3850 4800 7200
do 1 leta 2000 5800 7700 9600 14500 


Nadzor nad plačevanjem

Nadzor nad plačilom turističnih taks izvaja Državni inšpektorat. Kontrolo izvajajo gospodarski inšpektorji Državnega inšpektorata. V primeru da plačilo turistične takse ni bilo izvedeno pred izplutjem, bo inšpektor z odločbo odredil plačilo turistične takse.

Kazni

Kazen v višini 3.000 – 10.000 HRK za pravno osebo in 2.000 – 7.000 HRK se izreče v vsakem primeru, ko taksa za prenočevanje na plovilu ni plačana (Se pravi za vsakič, ko vas inšpektor zaloti, da prenočujete na plovilu brez plačane takse). Za prekršek lahko inšpektor na mestu izreče kazen v višini 1.000 HRK.

Viri:

 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_78_1922.html)
 • Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_99_2240.html)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma - Narodne novine, broj 72/08 (http://www.propisi.hr/print.php?id=8223)

Komentarji

Komentarji   

# damjan 06:54 01-03-2018
Torej bomo navtiki prenočevali na sidriščih, kjer ni naprav za sidranje (boj). Tako se bomo izognili plačevanju zasoljene turistične takse. V zakonu imajo zapisano, da je potrebno plačati takso pred izplutjem. Me prav zanima, kako bodo ta predpis tolmačili, če te najdejo na nočitvi v marini. Vedno lahko rečeš, da boš plačal kasneje, preden boš izplul, če tudi že 3 dni spiš na plovilu.
Po mojem bi morali zapisati, da mora biti plačana taksa pred nočitvijo na plovilu. Morda pa so namerno tako zapisali in nam pustili nekaj manevra za iskanje lukenj v zakonu.
# Piksna 07:18 01-03-2018
Najbolj moti dejstvo, da je turistična taksa na dolžino plovila in ne na število oseb. Kaj potem pomeni, da za mlajšega sina ne rabim plačevati turistične takse? V mojem primeru bi potemtakem rabil plačati turistično takso za tri osebe in ne na metražo barke.
# brane.ribic 14:08 01-03-2018
kot skoraj vsako leto smo neprijetno presenečeni tudi tokrat. Požrtnost naših južnih sosedov nima meja! 700% povišanje cen!!! Poleg vseh stroškov plovidbene, svetlarine, plačujemo marino pri njih še skoraj 1000€ za nek (orostite izrazu) kurčev pavšal, to je res ožemanje. Pa da ne govorimo, da nas stiskajo že v vsakem drugem zalivu neki sitni in nesramni koncesionarji (zakaj potem plačujemo plovidbeno??). A ni dovolj, da plačujemo v vsaki vasi (v Grčiji tega ni) vez, da kupujemo pri njih hrano in jemo v njihovih gostilnah (o cenah spet raje nebi). Na moji barki sva vedno samo 2 - zakaj plačevati pavšal, kot da bom celo Ljubljano zraven peljal na spanje za celo leto? Pa še to: barka od 9,40 vredna (na trgu) 25.000€ plača kot barka ki je 11 m iz karbona v vrednosti pol miljona? Ljudje???? Upam, da bodo začeli voziti barke v Grčijo in Italijo - že iščem primerno marino