Zadnje iz eTrgovine

34.90€

888 pristanov in zalivov, sedaj v barvah in z novimi, dopolnjenimi podatki. Knjiga je prenovljena in tekoče ažurirana za leto 2018. V njej so prikazani detajli zalivov in pristanišč s kratkimi opisi in oznakami za možnost priveza ter simboli za nevarne, ali pa neugodne vetrove, ki povzročijo na privezu samo neprijetno bibavico. V njem je tudi obilo ostalih uporabnih podatkov, kot so podatki o odpiralnih časih na bencinskih črpalkah, vse pomembne telefonske številke (kapitanij, marin zdravstvenih domov, …..) 

O knjigi:

  • izdaja: 6. dopolnjena izdaja
  • avtor: Karl-H. Bestandig
  • slovenska izdaja: Gorazd Cizej
  • strani: 120
888 pristanov in zalivov

Zadnji video

Oznake nove nevarnosti označujejo nove odkrite nevarnosti za plovbo, ki še niso označene na navigacijskih kartah.

Nanje naletimo le redko, saj običajno ustrezni organi hitro poskrbijo za pravilno označbo nevarnosti in jo tudi vrišejo na navigacijske karte. V prehodnem obdobju pa so lahko te nevarnosti dvojno označene (prava oznaka vrste nevarnosti oz. kako se ji izogniti + oznaka nove nevarnosti). Drugo oznako umaknejo, ko pristojni pomorski organi presodijo, da se je informacija o nevarnosti dovolj razširila.

Oznake nove nevarnosti so poljubne oblike (vendar različne od ostalih navigacijskih oznak) z modrimi in rumenimi navpičnimi progami. Na njih je, kot vrhnje znamenje, znak + rumene barve. Ponoči na njih vedno sveti izmenično modra in rumena luč I M Ru Bl.

Komentarji