Zadnje iz eTrgovine

34.90€

888 pristanov in zalivov, sedaj v barvah in z novimi, dopolnjenimi podatki. Knjiga je prenovljena in tekoče ažurirana za leto 2018. V njej so prikazani detajli zalivov in pristanišč s kratkimi opisi in oznakami za možnost priveza ter simboli za nevarne, ali pa neugodne vetrove, ki povzročijo na privezu samo neprijetno bibavico. V njem je tudi obilo ostalih uporabnih podatkov, kot so podatki o odpiralnih časih na bencinskih črpalkah, vse pomembne telefonske številke (kapitanij, marin zdravstvenih domov, …..) 

O knjigi:

  • izdaja: 6. dopolnjena izdaja
  • avtor: Karl-H. Bestandig
  • slovenska izdaja: Gorazd Cizej
  • strani: 120
888 pristanov in zalivov

Zadnji video

 

Obvezna oprema čolna se razlikuje glede na namen in območje plovbe ter na njegovo dolžino. Za plovbo v obalnem območju oziroma v območju zavetja morajo imeti plovila na krovu vedno naslednjo opremo:

Čoln do 5 m dolžine

- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje, ter tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
- dve vesli, s tremi palci ali rogovilami, oz. drugo pomožno pogonsko napravo,
vedro s korcem,
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
- konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi).

Čoln brez kabine nad 5 m in čoln s kabino do 7 m dolžine

- sidro z najmanj 30 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 40 m ustrezne jakosti,
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
- vedro s korcem ali ročno črpalko,
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
- konveksno ogledalo (za gliserje, ki se uporabljajo za smučanje na vodi),
- tri rdeče bakle,
- kompas,
- rešilni jopiči v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

Čoln s kabino nad 7 m dolžine

- sidro primerne teže, z najmanj 40 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje, ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 m ustrezne jakosti,
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
- vedro s korcem ali ročno črpalko,
- najmanj en prenosni gasilni aparat,
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenja na morju,
- tri rdeče bakle,
- komplet prve pomoči,
- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu,
- baterijsko svetilko,
- komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav,
- kompas z osvetlitvijo,
- priročniki za plovbo,
- pomorske karte vzhodne obale Jadrana s priborom.

Čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa

- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje, ter tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
- dve ustrezni vesli (čoln do 5 m dolžine),
- vedro s korcem,
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

Kazni za prekrške:

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če čoln nima predpisane opreme.

Preberite tudi:

Pregled čolna

Vpis plovila v register v Sloveniji

Označbe čolnov v Sloveniji

Območje plovbe in omejitve

Vir: Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah, Pomorski zakonik

Komentarji