Zadnje iz eTrgovine

34.90€

888 pristanov in zalivov, sedaj v barvah in z novimi, dopolnjenimi podatki. Knjiga je prenovljena in tekoče ažurirana za leto 2018. V njej so prikazani detajli zalivov in pristanišč s kratkimi opisi in oznakami za možnost priveza ter simboli za nevarne, ali pa neugodne vetrove, ki povzročijo na privezu samo neprijetno bibavico. V njem je tudi obilo ostalih uporabnih podatkov, kot so podatki o odpiralnih časih na bencinskih črpalkah, vse pomembne telefonske številke (kapitanij, marin zdravstvenih domov, …..) 

O knjigi:

  • izdaja: 6. dopolnjena izdaja
  • avtor: Karl-H. Bestandig
  • slovenska izdaja: Gorazd Cizej
  • strani: 120
888 pristanov in zalivov

Zadnji video

Obvezna oprema čolna se razlikuje glede na namen in območje plovbe ter na njegovo dolžino. Za plovbo v obalnem območju oziroma v območju zavetja morajo imeti plovila na krovu vedno naslednjo opremo:

- dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine,
- vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna, bokobrane,
- čolnarski kavelj,
- vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine,
- dva prenosna gasilna aparata na prah,
- pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na čolnu,
- rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
- rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo ustrezne jakosti, čoln nad 12 metrov do 20 metrov dolžine mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln od 20 metrov dolžine pa najmanj tri,
- najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv,
- varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna,
- komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili,
- pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna,
- satelitsko navigacijsko opremo (GPS – global positioning system),
- navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige),
- LOG ali merilec hitrosti čolna,
- globinomer (lahko tudi ročna utež),
- daljnogled,
- ladijsko uro, barometer in termometer,
- ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi ali NAVTEX,
- vodotesno signalno svetilko,
- signalno sireno,
- štiri rdeče rakete s padalom, štiri rdeče bakle,
- rešilni obroč z dimno bojo,
- radar reflektor (montiran čim višje),
- zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode,
- zasilno krmilno ročico (čolni s krmilnim kolesom),
- eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora, kapacitete 5,0 m3/h,
- mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čoln do 20 metrov dolžine z 9,00 m3/h in čoln nad 20 metrov dolžine z 10,5 m3 /h,
- sekiro za čolne večje od 20 metrov dolžine,
- drugo pomožno pogonsko napravo,
- škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice),
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

Kazni za prekrške:

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če čoln nima predpisane opreme.

Preberite tudi:

Oprema čolnov za plovbo po obalnem območju

Pregled čolna

Vpis plovila v register v Sloveniji

Označbe čolnov v Sloveniji

Območje plovbe in omejitve

Komentarji