Tako kot smo navajeni na kopnem, se tudi na morju dogajajo nesreče. Pod vsakim letom lahko potegnemo črto in pregledamo, kakšna je bila statistika za preteklo leto.

V statistiki so zajeta iskanja in reševanja na morju, ki so bila posredovana preko Centra za usklajevanje iskanja in reševanja na morju. Če bi v statistiki upoštevali še komercialna reševanja, ki jih opravijo komercialne službe za reševanje, pa bi bila statistika še nekoliko bolj zaskrbljujoča.

V lanskem letu je na hrvaškem delu Jadranskega morja potekalo 454 reševanj na morju. Pomoč je potrebovalo 765 oseb in 174 plovil. Življenje je izgubilo 40 oseb. Med njimi je bilo sedem takih, ki so na morju umrli naravne smrti, 33 pa jih je umrlo v pomorskih nesrečah. K tej tragični statistiki moramo prišteti še šesterico pogrešanih oseb.

Lani se je zgodilo 19 trčenj plovil na morju, 51 pa jih je nasedlo. Potonilo je 12 plovil požar pa je izbruhnil na 18 plovilih. Največje število posredovanj na morju je bilo potrebnih zaradi okvar na pogonskih strojih plovil in sistemih upravljanja. Teh je bilo 59, nekaj manj je bilo potrebnih, ker je na plovilih zmanjkalo goriva.

Kljub temu, da je bilo lansko leto potrebnih manj reševalnih akcij, kot leto poprej, je bilo število poškodovanih oseb večje. 51 jih je utrpelo telesne poškodbe, organizirati pa je bilo potrebno skupno kar 138 nujnih medicinskih prevozov. Ti prevozi so bili potreben predvsem za prevoz medicinskega osebja na kraj nesreče oziroma nazaj.  

Nekoliko bolj spodbudna statistika je pri potapljačih. Lani je bilo potrebno le 6 intervencij, od tega štiri pri potapljanju z jeklenkami in dve pri potapljanju na dah.

V trkih plovil, je v lanskem letu pet oseb izgubilo življenje, pet jih je izgubilo življenje med prevozom od kraja nesreče do bolnišnice. 15 oseb je izgubilo življenje zaradi padca v morje s plovila, sedem pa je bilo smrtnih žrtev med kopalci. Tri osebe so umrle na plovilu, ena je izgubila življenje pri padcu z vodnega skuterja. Med potapljači so bile lani smrtne žrtve le tri. Dve osebi sta izgubili življenje med potapljanjem z jeklenkami in en pri potapljanju na dah.

Po izvedenih preiskavah, je ugotovljeno, da se je večina pomorskih nesreč zgodila zaradi pomanjkljivega znanja navtikov. Drugi razlog je bila tehnična neustreznost in pomanjkljiva opremljenost plovil.

Način javljanja pomorske nezgode

MRCC 81%
Plovput obalne postaje 7%
Klicna številka 112  12%

Reševalne akcije (primerjava 2016/2017)

Mesec 2016 2017
Januar 16 6
Februar 13 6
Marec 13 19
April 8 30
Maj 30 22
Junij 46 55
Julij 98 111
Avgust 120 109
September 49 39
Oktober 32 20
November 10 22
December 12 15
SKUPAJ 447 454

 

Komentarji