Zadnje iz eTrgovine

29.99€

NAVTIČNI PRIROČNIK je praktični vodnik domačega avtorja, ki v besedi in sliki razumljivo pojasni osnovne pojme iz oceanografije, meteorologije, navigacije, pomorskih veščin ter varnosti na morju.

Podrobne razlage spremljajo čudovite barvne fotografije, skice, tabele in drugo slikovno gradivo. Knjiga zaobjema temeljna in poglobljena znanja, ki naj bi jih imel vsak izkušen pomorščak in vsakdo, ki se ljubiteljsko podaja na morje.

VSEBINA

OCEANOGRAFIJA  - valovi, plimovanje, morski tokovi

METEOROLOGIJA - osnovni meteorološki pojmi, oblaki, lokalni veter, svetlobni pojav v atmosferi

NAVIGACIJA - pomorska karta, sistem pomorskih oznak, magnetni kompas, kurz in hitrost, terestična navigacija, navigacija ponoči, pravila o izogibanju trčenju na morju

POMORSKE VEŠČINE - vozli, pristajanje, sidranje, vleka na morju

VARNOST NA MORJU - podhladitev, rešilni jopič in pripenjanje, reševanje človeka v morju, pnevmatski rešilni splav, klic v sili

DODATEK - kartografski ključ, pomorske luči, luči plovil in znamenja, zvočni signali, oddajanje klica v sili s pomočjo VHF GMDSS - radijske postaje, zastave mednarodnega kodeksa in fonetična abeceda, Beaufortova lestvica


O avtorju

Igor Orlov je prve nevihte in zarje doživel že v otroštvu, na plovbah z dedkom z otoka Zlarina. Jadral je na jadrnicah vseh tipov in velikosti, tudi v zelo zahtevnih zimskih razmerah v Biskajskem zalivu, Rokavskem prelivu in Baltiku. Med drugim se je kot taktik in drugi skiper leta 2001 udeležil regate Fastnet ter prejadral več tisoč milj kot skiper 26-metrske jadrnice La poste. Diplomiral je iz meteorologije na Fakulteti za fiziko v Beogradu. Naziv Yachtmaster je pridobil v Veliki Britaniji, kjer je na Jadralski akademiji z odliko zaključil znameniti študij Professional Crew and Skipper Training. Je avtor številnih strokovnih člankov, testira jadrnice ter motorna plovila za slovensko navtično revijo. Leta 2009 je ustanovil jadralno šolo North Adriatic Sailing Academy.

Iz predgovora

V knjig so združena zelo različna znanja in veščine, ki jih mora obvladati sleherni pomorščak. V njej boste našli dragocene razlage in odgovore na številna pomembna vprašanja o morju, vremenu, navigaciji, plovbi in varnosti. Nazorne fotografije in risbe vam bodo popestrile branje in olajšale razumevanje tega preglednega priročnika, zato boste tudi med plovbo hitro našli ustrezno informacijo ali navodilo.  Prepričan sem, da bo bogata in poučna vsebina te knjige številnim navtikom odstrla nova obzorja ter jim omogočila varnejše doživetje morja in plovbe.

Dušan Puh

O knjigi: 

  • avtor: Igor Orlov
  • dimenzija: 270 x 200 mm,
  • obseg: 192 strani
  • vezava: integralna vezava
Igor Orlov - Navtični priročnik

Zadnji video

EPIRB in PLB sta podobni napravi, ki pa se v nekaterih lastnostih razlikujeta. Obe sta namenjeni pomoči pri reševanju vendar je njuna funkcija nekoliko drugačna.

Poglejmo si v čem sta si podobni in v čem se razlikujeta.

EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) je reševalna boja, ki oddaja svojo pozicijo preko radijskega signala. Namenjena je vzpostavitvi prvega kontakta med potapljajočim plovilom ali osebo v morju in reševalnimi službami. EPIRB je običajno nameščen na plovilu na mestu, kjer ga lahko hitro zagrabimo. Nekatere naprave EPIRB se lahko sprožijo avtomatsko. Izdelane so tako, da svojo pozicijo oddajajo vsaj 48 ur, da plavajo na vodi in oddajajo svetlobni signal, ki reševalcem olajša iskanje v slabi vidljivosti in ponoči.

PLB (Personal Locator Beacon) ali osebna reševalna boja je namenjena bolj osebni rabi. Običajno jo nosimo v roki, v reševalnem jopiču ali jadralski obleki. Njeno delovanje je omejeno na 24 ur. Vsi PLB-ji niso plavajoči in niso namenjeni uporabi na vodi. Uporabljajo jih tudi pohodniki in hribolazci na kopnem ter jih sprožijo v primeru, da so se izgubili.

Obe napravi oddajata signal na frekvenci 406 MHz. Sprejme ga najbližji reševalni center, ki organizira iskalno-reševalno akcijo.

Naprave EPIRB so dveh osnovnih tipov. Naprave tipa 1 se lahko sprožijo ročno ali avtomatsko. Vgrajen imajo poseben senzor, ki sproži delovanje takoj, ko pride v stik z vodo in vodnim pritiskom na globini 2m. Takoj začne pošiljati signal mayday, svojo pozicijo, podatke o plovilu in njegovo identiteto.

Naprave tipa 2 so aktivirajo zgolj ročno. Uporabnik mora obvezno pritisniti gumb za aktivacijo. Naprava začne oddajati signal mayday in svojo lokacijo, podatke o plovilu in njegovo identiteto..

Nova generacija naprav EPIRBs  in PLBs (s pomeni »smart«) imajo vgrajen tudi majhen zaslon, ki uporabniku omogoča vpogled v delovanje naprave in njen status. Uporabnika opozori, če ne deluje, da je aktivirana in deluje in informira, če je bilo poslano sporočilo prejeto. Na zaslonu je prikazana tudi trenutna GPS lokacija in preostali čas delovanja naprave.

Nekatere naprave PLB imajo vgrajeno tudi možnost pošiljanja kratkih sporočil, ki niso direktno vezana na reševanje. Sporočilo lahko predprogramiramo in z njim obveščamo svoje najbližje, kje smo in da je z nami vse v redu. Novejše PLB naprave so opremljene tudi z stroboskopsko lučjo, ki omogoča lažje reševanje v primeru potrebe.

Cene naprav EPIRB so nekoliko višje od naprav PLB. EPIRBI se gibljejo med 400 in 1000 EUR, naprave PLB pa stanejo med 250 in 500 EUR.


Komentarji