1. eNavtika.si je brezplačni spletni navtični eČasopis. Z obiskom spletne strani ali naročilom na prejemanje brezplačnih novic, se strinjate s temi splošnimi pogoji.

2. eNavtika nudi informacije o marinah, lukah, sidriščih, servisih, gostilnah, zanimivosti, dogodkih in ostalih pomembnih informacijah za plovbo po Jadranu. Informacije niso namenjene uporabi za navigacijo, temveč so le pripomoček. Uporaba je na lasno odgovornost in eNavtika ne prevzema nikakršne odgovornosti za napačno uporabo ali interpretacijo.

3. Fotografije in videoposnetki so last eNavtike in jih je prepovedano v delu ali celoti kopirati s spletne strani brez predhodne privolitve eNavtike. Privolitev je potrebno pridobiti v pisni ali elektronski obliki. Vse fotografije morajo biti označene z logotipom eNavtika ali imeti pripis eNavtika.

4. S prijavo ne elektronski časopis, oziroma prejemanje elektronske pošte z našega naslova, se strinjate, da lahko na navedeni naslov pošiljamo elektronska sporočila. Od prejemanja novic se je možno kadarkoli odjaviti. Za odjavo je potrebno na naš naslov novice@enavtika.si poslati sporočilo, ki ima v predmetu (Subject) navedeno ODJAVA. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, na katerega pošiljamo novice. V nasprotnem odjava ne bo izvedena.